Steg 1 av totalt 7.  

2020-06-03
Information om inloggning kan du få här!

Välkommen till studievalet! 
AnvändarID  
Lösenord
Luleå Gymnasieskola
  
  
  
AppStart: 2020-06-03 13:35:33
Antal nbOfSchoolUnits: 26
Antal nbOfUrvalUnits: 14
Antal nbOfKlasserUnits: 112
studentSchool: Visa Gymnasieskola;Luleå Gymnasieskola

Val_Period: 20/21

Akt_Period: 19/20

Valdatum: 190823

IfMixedInfo: false

nbOfProgVal: 1

ifShowInr00: false

DBTempTable: false

MixedInfoSavesInAnteckning: 1

ifNewKolExists: true

visaLosenPaKallelse: true

ifOnlyOneSave: false

ShowStudyPlan: false

TaBortStudievalsknapp: false

ShowStudentUserId: false