Steg 1 av totalt 7.  

2022-05-23
Information om inloggning kan du få här!

Välkommen till studievalet! 
AnvändarID  
Lösenord
Luleå Gymnasieskola
  
  
  
AppStart: 2022-05-23 03:22:38
Antal nbOfSchoolUnits: 28
Antal nbOfUrvalUnits: 23
Antal nbOfKlasserUnits: 114
studentSchool: Visa Gymnasieskola;Luleå Gymnasieskola

Val_Period: 22/23

Akt_Period: 21/22

Valdatum: 210820

IfMixedInfo: false

nbOfProgVal: 1

ifShowInr00: false

DBTempTable: false

MixedInfoSavesInAnteckning: 1

ifNewKolExists: true

visaLosenPaKallelse: true

ifOnlyOneSave: false

ShowStudyPlan: false

TaBortStudievalsknapp: false

ShowStudentUserId: false