Steg 1 av totalt 7.  

2021-05-18
Information om inloggning kan du få här!

Välkommen till studievalet! 
AnvändarID  
Lösenord
Luleå Gymnasieskola
  
  
  
AppStart: 2021-05-18 07:05:24
Antal nbOfSchoolUnits: 27
Antal nbOfUrvalUnits: 22
Antal nbOfKlasserUnits: 111
studentSchool: Visa Gymnasieskola;Luleå Gymnasieskola

Val_Period: 21/22

Akt_Period: 20/21

Valdatum: 200820

IfMixedInfo: false

nbOfProgVal: 1

ifShowInr00: false

DBTempTable: false

MixedInfoSavesInAnteckning: 1

ifNewKolExists: true

visaLosenPaKallelse: true

ifOnlyOneSave: false

ShowStudyPlan: false

TaBortStudievalsknapp: false

ShowStudentUserId: false