Login


Logga in med ditt användarnamn, 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX), och det lösenord som du valt.

Vuxenutbildningens elevwebb

Grundläggande-och gymnasiala kurser och utbildningar:

Följ ansökan under fliken Studieplan. Där kan du se om du blivit antagen eller inte. Om du blivit antagen kommer du att få ett meddelande via SMS. 


SFI,Utbildning i svenska för invandrare:

Gör ansökan via webbformulär på hemsidan.