Login


Vuxenutbildningens elevwebb.


Grundläggande-och gymnasiala kurser och utbildningar:

Om du redan gjort ansökan: titta underfliken studieplan om du blivit antagen eller inte. Om du blivit antagen: 

Länk till hemsidan.

Inga antagningsbesked skickas ut.

SFI,Utbildning i svenska för invandrare:

Gör ansökan via webbformulär på hemsidan.