2023-03-24 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord Beställning av ID

 
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Telefon hem
Mobiltelefon
E-postadress
Adress
Postnummer
Postadress

Coadress

Hemkommun


DesktopWeb
Önskat lösenord  
Bekräfta lösenord  
 
 

Bekräftelse på AnvändarID skickas till den e-postadress som du angivit.Tänk på att skydda ditt lösenord!
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
Vuxenutbildningen Luleå kommun
Tieto